BƯỚC 1: TẠO TÀI KHOẢN FIRSTCOIN

 • Bạn cần đăng ký tài khoản tại Firstcoin.club
 • Bạn cần: 1 email đang hoạt động
 • Link đăng ký miễn phí:

  HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/79655

 • Xác nhận mail
 • Hoàn thành đăng ký.
 • Vào profile để cập nhật đầy đủ thông tin.

BƯỚC 2: CHỌN GÓI ĐẦU TƯ PHÙ HỢP

 • Đăng nhập tài khoản firstcoin
 • Xem gói đầu tư đó cần bao nhiêu coin
 • Vào phần Packages

BƯỚC 3: MUA FIRSTCOIN

BƯỚC 4: CHUYỂN FIRSTCOIN VÀO TÀI KHOẢN

 • Đăng nhập
 • Chọn E-Wallet
 • Coppy địa chỉ ví firstcoin

 • Đợi khoảng 15 – 30 phút,
 • Kiểm tra trong tài khoản vào E- Wallet
 • Nếu mua từ thành viên FIRSTCOIN.CLUB
 • Bạn cần cung cấp username đăng nhập cho người bán

BƯỚC 5: KICK HOẠT GÓI ĐẦU TƯ

 • Chọn BUY gói đầu tư trong -> Packages
 • Bấm netx,.. netx,..

 • Vào minning lãi, -> chọn Mining Program

Chúc các bạn thành công !